KVKK İle İlgili Açık Rıza Beyanı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Ali Çelik PFQ Tekstil (Pufiqa) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi hakkında bilgilendirme Formunun yer aldığı aydınlatma metni çerçevesinde özel nitelikli kişisel verilerim (kan grubu, din, uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, sağlık verileri vb.) dâhil olmak üzere kişisel verilerimin kaydedilmesine, saklanmasına, güncellenmesine, işlenmesine, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilmesine, devredilebilmesine, sınıflandırılabilmesine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)‘nda sayılan şekillerde izlenebilmesine açık rıza verdiğimi beyan ederim.

* İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti sağlayamayacağımızı ve Şirketimizin ticari ve operasyonel faaliyetlerinin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız.