Ürün İade Şartları

Cayma Hakkı
Alıcı, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen Alıcı, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 14 günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını,  Pufiqa'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda Pufiqa o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa- yasal kesintiler haricinde, cayma bildiriminin Pufiqa'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, Alıcı’ya iade edecektir. Ödemeyi kredi kartı ile yapmış olan Alıcı’ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince Alıcı, sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmış ve kullanmış ise cayma hakkını kullanamaz.

İade orijinal kutu ile birlikte yapılmalıdır. Kullanılmış, kişiye özel tasarım yapılmış, tahrip edilmiş ve orjinal kutusu bozularak yeniden satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

İade ve Değişim Koşullar

İade ve değişim için 7 gün süre tanımaktayız. Bu süreyi geçen siparişler için iade ve değişim kabul etmemekteyiz.

İade ve Değişim Adresi

İade ya da değişim için gönderilecek adresler için aşağıdaki bilgileri kullanarak Yurtiçi Kargo'dan gönderilerinizi alıcı ödemeli şekilde yollayabilirsiniz. Müşterilerimizin değişim için sadece 1 değişim hakkı bulunmaktadır. Değişimi yapılacak ürünü yollarken paket içerisine değişimi yapılacak ürün bilgisini mutlaka ekleyiniz.

Ali Çelik PFQ Tekstil

Hürriyet Bulvarı Yakuplu Plaza B Blok No:135 K:3 D:13 Beylikdüzü / İstanbul

Alıcı, ayrıca, aşağıda hususların varlığı halinde cayma hakkını kullanamaz.
a).
Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar.
b). Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar.
c). Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri
d). Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin siparişler.
e). Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.